Založba Maks Viktor

Opis na najvišji ukaz Njegovega rimskocesar. in kralj. veličanstva Franca I. raziskanih redkosti narave, ki se nahajajo v vojvodini Kranjski.

Opis na najvišji ukaz Njegovega rimskocesar. in kralj. veličanstva Franca I. raziskanih redkosti narave, ki se nahajajo v vojvodini Kranjski.

IZID: februar 2022

 

Joseph Anton Nagel (1717-1794), matematik, jamar in kartograf, je bil leta 1748 imenovan za dvornega matematika. Še isto leto se je na ukaz cesarja za potrebe znanstvenih študij in raziskav avstro-ogrskih dežel podal na potovanje po monarhiji, tudi na Kranjsko, da razišče njene naravne čudeže.

Kakor pravi sam, je bil počaščen, da se je njihovo cesarsko in kraljevsko veličanstvo najbolj milostno odločilo raziskati naravne čudeže Kranjskega vojvodstva, da bi lahko tako odpravili veliko število pravljičnih in vraževernih zgodb, ki polnijo in napolnjujejo knjige in misli mnogih prebivalcev te dežele in potujočih tujcev in da lahko samo natančen opis in prikaz krajev ter dejstev postavi ločnico med resničnim in lažnim.

Ti »naravni čudeži«, ki naj bi jih Nagel raziskal in o njih poročal cesarskemu dvoru, so bile predvsem jame, presihajoče Cerkniško jezero in nenavadni pojavi v zvezi z njimi (slepe črne race, strašno globok prepad ...), ki jih opisuje Valvasor, katerega »Slava vojvodine Kranjske« (1689) je bila v Avstriji in Evropi dobro znana. Zato je bilo Valvasorjevo delo za Nagla neke vrste vodnik in si je ogledal ter raziskoval predvsem v njem omenjena »čudesa«. Čeprav je bil na Kranjskem le dobrih 60 let po izidu »Slave vojvodine Kranjske«, je bil njegov pogled na »naravna čudesa« bistveno drugačen od Valvasorjevega. Nagel je imel tehnično in naravoslovno izobrazbo, živel je v času razsvetljenstva, bil je racionalist in kritičen ne toliko do vere kot take, ampak predvsem do ljudske vraževernosti in neuke duhovščine. Pojave, ki so bili za Valvasorja čudežni ali vsaj nerazložljivi kot naravni pojavi ali njihove posledice, je skušal razložiti z razumom in znanostjo, to pove že na začetku poročila.     

Njegov rokopis, opremljen s krasotnimi podobami, ni nikoli izšel v tiskani obliki. Hranila ga je Nacionalna knjižnica na Dunaju ... 

 

... in bo sedaj, po letih in stoletjih, ugledal luč sveta v slovenskem prevodu.

 

Prevod iz nemščine: Primož Debenjak, dipl. ing.

Prevod iz latinščine: mag. Matej Petrič

Spremna beseda: akad. prof. dr. Andrej Kranjc

 

Izdajo je podprla Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Založništvo: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica in Založba Maks Viktor

 


Cena: 60,00 EUR
Količina: 

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Kontakt

       Tomaž Čeč

    • 040 560 656
    •  Maks Viktor d.o.o.

Prešernova cesta 3

1000 Ljubljana

Prijava na novice