Založba Maks Viktor

PRAKTIČNI VODNIK ZA UPOKOJENCE - pravice, možnosti, priložnosti

PRAKTIČNI VODNIK ZA UPOKOJENCE - pravice, možnosti, priložnosti

Namen priročnika je prijazno, na poljuden in razumljiv način informirati na enem mestu vse, predvsem pa upokojensko populacijo, katere so njihove pravice, možnosti in priložnosti na področju zakonodaje, sociale, zdravstva, izobraževanja, prostega časa, odnosov, ... skratka vsega, kar je zanimivo in koristno vedeti v tretjem življenjskem obdobju. Upokojenci so izkušenejši in modrejši kot kdajkoli prej, še vedno polni moči ter idej, na začetku nove svobode, novega življenja. Manjkajo pa jim bistvene informacije o njih samih in njihovem statusu v družbi.

 

KAZALO

Uvodnik
Upokojenci v Sloveniji in EU
Organiziranost upokojencev: ZDUS in društva upokojencev
Upokojenci morajo biti sindikalno organizirani (Vanda Rešeta, sekretarka Sindikata upokojencev Slovenije)
Statistični podatki in primerjave za Slovenijo (Maks Viktor)
Upokojenci in Evropska Unija
Upokojenci in politika
Nič o nas brez nas (Pavel Brglez, generalni sekretar DeSUS)
Zveza upokojencev pri SLS (Bogdan Bradač, predsednik Zveze upokojencev pri SLS)
LDS in upokojenci (Jože Kastelic, predsednik Sivih panterjev LDS)
Zveza upokojencev Socialnih demokratov za socialno Slovenijo in Evropo (Nuša Kerševan)
Preživeti s pokojnino (Maks Viktor)
Kako še kaj doživeti s svojo pokojnino (Magda Šmon)
Kaj lahko pričakujejo slovenski upokojenci v prihodnje

Pokojnine
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Republiki Sloveniji
Dokup dobe
Starostna pokojnina
Invalidska pokojnina
Vdovska pokojnina
Družinska pokojnina
Delna pokojnina
Državna pokojnina
Uveljavljanje pravic na podlagi evropskih predpisov oz. mednarodnih sporazumov
Vojaška pokojnina
Kmečka pokojnina in preživnina
Pokojnine po posebnih predpisih
Dodatek za pomoč in postrežbo
Invalidnina
Varstveni dodatek
Odpravnina in oskrbnina
Letni dodatek
Akontacije pokojnin, ki so obveznost drugih držav, nastalih na območju nekdanje SFRJ
Dodatek k pokojnini

Socialna pomoč
Kakovostno staranje in poti do njega (prof. dr. Jože Ramovš, Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje)
Centri za socialno delo za starejše (Mag. Radmila Pavlovič, dipl. psih.)
Programi in aktivnosti za starejše v okviru Karitas (Helena Zevnik, univ. prof. zdr. vzg., Slovenska karitas)
www.dohtarji (Andreja Verovšek, univ. dipl. soc. del., Med.over.net)
Pomoč na domu (Maks Viktor)
Dnevno varstvo (Maks Viktor)
Oskrbovana stanovanja (Maks Viktor)
Domovi za starejše (Marija Miladinovič, univ. dipl. soc.)
Odločen »NE« nasilju in zlorabam (Barbara Oražem in mag. Ksenija Ramovš, Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje)
Upravičenost do brezplačne pravne pomoči (Nataša Čeč Gruden, univ. dipl. prav.)
Dedovanje (Senka Š. Vrbica, univ. dipl. prav. PIC Ljubljana)

Zdravstvena varnost upokojencev
Zdravstvena varnost upokojencev (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Kako ohranjati zdravo starost (Grmek Štrukelj Darina, upokojena dr. med., spec. spl. med.)
Nega in oskrba v domačem okolju (Marina Kokolj, mag. farm., Hospitalia, d.o.o.)
Varna in pravilna raba zdravil (Mihaela Tršinar, mag. farm. spec.)
Bolezni življenjskega stila (Grmek Štrukelj Darina, upokojena dr. med., spec. spl. med.)
Ustavimo osteoporozo, preden ona ustavi nas (prim. as. Miro Čokolič, dr. med.)
Zakaj potrebujemo kalcij (Mojca Lunder, mag. farm.)
Paliativna medicina – oskrba ob koncu življenja (Asist. Urška Lunder, dr. med., Zavod za razvoj paliativne oskrbe, Ljubljana)

Izobraževanje
Izobraževanje v tretjem življenjskem obdobju (Eva Klemenčič, prof. soc., univ. dipl. politolog, Pedagoški inštitut Ljubljana)
Računalniško izobraževanje starejših (Maja Kastelic, ISA.IT, d.o.o.)

Prosti čas in hobiji
Poraba časa pri upokojencih (Maks Viktor)
Kultura, prireditve in srečanja (Zoran Knežević, kulturolog)
Jesen v potovanjih in novih iskanjih ( Vesna Savič, prof. soc. in zgod.)
Slovenska naravna zdravilišča (mag. Rudi Rumbak, sekretar Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, g.i.z.)
Pohodništvo pri upokojencih
(Viktor Uhan, gorski vodnik in reševalec)
Odprimo se svetu, razgibajmo vsakdanjik
(Tina Sešek, vaditeljica in terapevtka, Zavod za razvijanje ustvarjalnosti)
Vadba v vodi za seniorje
(Asist. dr. Boro Štrumbelj, prof. š. v.)
Balinanje je za upokojence zelo primeren šport
(Zdenko Fajdiga, športni novinar)
Vrtičkarji imajo vse leto delo
(Jožica Golob-Klančič, univ. dipl. ing. hort.)
Moj vrt, moje veselje
(Mirjam Pavlič)

Največja radost: Vnuki
Babica o svojih vnukih
(Pavla Kline)
Vnuk o dedku in babici
(Dren Gruden)
Vnukinja o babici in dedku
(Brina Gruden)

Partnerstvo, novi odnosi
Odhod v pokoj – težka prelomnica za vsakogar
(Imre Jerebic)
Sadeži družbe
(Tereza Novak, Slovenska filantropija)
Nikoli ni prepozno za nov začetek
(Leopold Orešnik, Ženitna posredovalnica Zaupanje)
Srečni ljudje
(Danijel Artiček, univ.dipl. oec., v pokoju)

Vsak dan je novo doživetje:

TURISTIČNI VODNIK ZA SENIORJE PO SLOVENSKIH OBČINAH
Gorenjska regija
Goriška regija
JV Slovenija
Koroška regija
Notranjsko kraška regija
Obalno kraška regija
Osrednjeslovenska regija
Dravska regija
Savinjska regija
Pomurska regija
Zasavska regija
Spodnje-posavska regija

Nekateri sponzorji in oglaševalci:
- EU komisija
- Urad vlade za informiranje
- Med.over.net
- Zavod Vzajemnost d.d.
- Zora plus d.o.o.
- CDE nove tehnologije d.o.o.
- Hospitalia d.o.o.
- Sanolabor d.d.
- Zavod za varstvo pri delu d.d.


Cena: 19,00 EUR
Količina: 

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Kontakt

       Tomaž Čeč

    • 040 560 656
    •  Maks Viktor d.o.o.

Prešernova cesta 3

1000 Ljubljana

Prijava na novice